NON - STOP - 773 507 773
DOPRAVA:
  14KČ / KM
ČIŠTĚNÍ KANALIZACE: 1250 KČ/HOD Práce do 3hodin včetně se účtují za každou započatou hodinu. Práce nad 3 hodiny se účtují po 1/4hodině tj:po15min=312,50kč bez DPH.
PROHLÍDKA KAMEROU: 850 KČ/HOD (PRVNÍCH 10M ZDARMA)
  NAD 10M 35KČ ZA METR
 Trasování: 1200 KČ/HOD

ÚČTUJEME POUZE HODINOVOU SAZBU BEZ OHLEDU NA VYČIŠTĚNÉ METRY. PŘI VĚTŠÍM ROZSAHU PRACÍ CENA DOHODOU NEBO DLE CENOVÉ NABÍDKY. V CENĚ ČIŠTĚNÍ JSOU ZAHRNUTY VEŠKERÉ PRÁCE, DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KAMERA, TRASOVÁNÍ

ČIŠTĚNÍ LAPAČŮ TUKŮ

Likvidace tuků/olejů na nařízeném úložišti 1400,- Kč/tuna
Odsávání 1500,- Kč/hod.
Doprava 35,- Kč/km
Čištění lapolu tlakovou vodou 1250,- Kč/hod.
Ruční vybírání lapolu 8,- Kč/kg

Likvidace splašků a kalů na ČOV

Likvidace kalů na skládce

105,-Kč/m3

1300,- Kš/tuna

Odsávání 1500,- Kč/hod.
Doprava 35,- Kč/km

V ceně odsávání je natažení hadic.

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH!

V hodinové sazbě čistění  je zahrnuto veškeré použité vybavení (tlakové čističe, péro,kamera a trasování) vše potřebné k úspěšnému vyčištění a zjištění problému.


Různé ceny jsou stanoveny jen pokud zákazník vyžaduje stanovený úkon.